administer.sk | zakonna-inzercia.sk
Základné informácie

Máte dotaz? Pošlite nám ho.

Dotaz:

Váš e-mail:

Opíšte kód z obrázku:


Kontakt

Adresa:
ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o.
divízia Media
Betliarska 22
851 07 Bratislava

Priamy kontakt:
Tel: +421 2 321 015 11
Fax: +421 2 321 015 12
E-mail: media@administer.sk

WWW:
www.zakonna-inzercia.sk
www.administer.sk

Fakturačné údaje:
ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o.
divízia Media
Betliarska 22
851 07 Bratislava

IČO: 43 999 948
DIČ: 2022555370
IČ DPH: SK 2022555370

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Číslo účtu: 2629206013/1100
IBAN: SK3011000000002629206013
SWIFT: TATRSKBX

Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 50877/B
Deň zápisu: 1. 3. 2008


Základné informácie

Čo je zákonná inzercia

Zákonnou inzerciou sa rozumie inzercia, ktorej povinnosť uverejnenia vyplýva zo zákona, napr. z Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti alebo iných záväzných predpisov.

Čo je www.zakonna-inzercia.sk

Jedná sa o informačný server spoločnosti ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. k službe „Zákonná inzercia“. Zahrňuje uverejnenie všetkých oznámení, ktoré vyplývajú zo zákona a ponúka ich uverejnenie v ľubovoľných periodikách.

Služby v tejto oblasti poskytujeme už 13 rokov a naše služby využíva v súčasnej dobe takmer
580 spoločností.

Prečo využiť našich služieb

Využitím služieb si zaistíte uverejnenie inzerátu v ľubovoľnom periodiku nielen za výrazne nižšie ceny oproti bežným cenám inzercie v danom periodiku, ale získate i mnoho ďalších výhod. Zoznámte sa bližšie s výhodami spolupráce s nami.

Príklady zákonnej inzercie

  •   oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradné)
  •   rozhodnutie valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcií,
      zvýšení (znížení základného kapitálu, apod.)
  •   ponuka prevzatia, odkúp akcií
  •   verejná ponuka akcií, prospekt cenného papiera
  •   oznámenie fúze, likvidácie a ďalšie

Kde sa uverejňuje zákonná inzercia?

Zákonná inzercia musí byť uverejnená v celoštátne distribuovaných denníkoch. Umiestenie zákonnej inzercie je stanovené napr. Obchodným zákonníkom, stanovami spoločnosti alebo inými záväznými predpismi.

Najčastejšie využívanými celoštátne distribuovanými denníkmi pre účely zákonnej inzercie sú:

  •  Hospodárske noviny
  •  Denník SME
  •  Denník Pravda

^ nahor